Indienperiode dossiers stormschade verlengd

15 apr 2019
In het weekend van 9 en 10 maart 2019 raasde een storm over Vlaanderen die heel wat schade aanrichtte. Ook Oudenburg werd getroffen door hevige rukwinden. Dat bracht her en der op het grondgebied schade met zich mee. 

De Vlaamse regering heeft de erkenning van een algemene ramp opgestart. De tussenkomst van de Vlaamse overheid via het Rampenfonds is voorbehouden – indien de storm erkend zal worden - voor goederen die niet kunnen verzekerd worden in het kader van een brandpolis ‘eenvoudige risico’s’. Goederen die al verzekerd zijn binnen de gewone brandverzekering, komen dus nooit in aanmerking voor een vergoeding van het Rampenfonds. De brandpolis en verzekeraar blijven het eerste aanspreekpunt.
 
De stad heeft 30 dagen de tijd om een globaal schadedossier bij het Vlaams Rampenfonds in te dienen. Vervolgens beoordeelt het Vlaams Rampenfonds de ingediende dossiers van alle gemeenten samen in combinatie met een aantal, vooraf vastgelegde, wetenschappelijke criteria (o.a. metingen door het KMI, de schaal van Fujita, enz.). Op basis van de beoordeling door het Vlaams Rampenfonds kan de Vlaamse Regering overwegen de rukwinden te erkennen als algemene ramp. Het is pas na de officiële erkenning als algemene ramp dat er individuele schadedossiers aan het rampenfonds kunnen en moeten overgemaakt worden om van enige tussenkomst te kunnen genieten. Zover zijn we echter nog niet.

Getroffenen doen er op dit moment goed aan om volgend initiatief te nemen:
  • Neem contact op met de verzekeraar. Indien de verzekering de schade niet dekt, vraag een attest van niet-tussenkomst. Dit attest kan gevoegd worden bij een eventuele latere aanvraag voor een tussenkomst van het Rampenfonds;
  • Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal om achteraf de schade aan te tonen (foto’s, interventieverslagen van de brandweer en politie, facturen herstelling…). Er moet uiteraard niet gewacht worden met het uitvoeren van de noodzakelijke herstellingen.

Schadedossiers (met de nodige bijlagen) kunnen ingediend worden ten laatste tegen 7 mei 2019 bij het stadsbestuur via mail naar secretariaat@oudenburg.be of via gesloten envelop naar Stad Oudenburg, dienst rampenschade, Weststraat 24, 8460 Oudenburg. Hieronder vind je het meldingsformulier.
 
Indien je graag nog meer informatie wil over de procedure tot erkenning als algemene ramp, dan kan je de website van het Vlaams Rampenfonds raadplegen.