Steunbetuiging aan de overstroomde gebieden

16 jul 2021
Solidariteit aan de getroffen gebieden van de overstroming 
 
De stad Oudenburg is solidair met de getroffen gebieden van de overstroming.
In gedachten zijn we bij de mensen die in het zuidoosten van ons land slachtoffer geworden zijn van de verschillende overstromingen.
 
Iedereen wenst uiteraard graag zijn of haar steentje bij te dragen bij de hulpverlening van de talloze slachtoffers van de ramp.
Voorlopig wachten we nog af welke concrete hulp nodig is en op basis hiervan zullen we iedereen op tijd en stond informeren over de verschillende initiatieven die opgestart werden. Dit zowel via de website als via de Facebookpagina van de stad Oudenburg.
 
Rode Kruis lanceert solidariteitsactie
 
De overheid en het Rode Kruis slaan de handen in elkaar om de noodhulp te coördineren.  Er is een centraal rekeningnummer geopend waarop financiële steun kan geboden worden aan de getroffenen van deze ramp.
 
Behalve de Rode Kruisvrijwilligers wordt er ook aan burgers gevraagd of ze de komende weken een handje wille helpen bij de heropbouw. Men kan zich aanmelden via het crisiscentrum of het vrijwilligersplatform van het Rode Kruis Vlaanderen.