Stedelijke dienstverlening vanaf 1 juli 2020

25 jun 2020
Vanaf 1 juli start de normale dienstverlening opnieuw voor heel wat stedelijke diensten. Zo kan je bij de dienst burgerzaken (stadhuis), de dienst omgeving en de dienst vergunningen (Groote Poorte) opnieuw terecht zonder afspraak tijdens de reguliere openingsuren. Andere diensten die geen loketfunctie hebben werken voorlopig wel nog op afspraak. Ook de sociale dienst blijft bereikbaar op afspraak. Houd bij je bezoek steeds rekening met de veiligheidsmaatregelen en volg de instructies ter plaatse. Kom bij voorkeur alleen en houd voldoende afstand!

De veiligheid van onze inwoners én van onze personeelsleden blijft van het allergrootste belang! Door deels op afspraak te werken, kunnen we de bezoekers beter spreiden over de dag. In de stedelijke gebouwen is voldoende handontsmetting voorzien. Daarnaast werd er plexiglas aangebracht aan de verschillende balies en werd er een circulatieplan met looplijnen uitgewerkt.

Je vindt alle openingsuren en contactgegevens hier.