Snuffeldag Masterplan Oudenburg op 16 september

9 sep 2021
Op donderdag 16 september 2021 organiseert het studiebureau BUUR in samenwerking met de stad Oudenburg een ‘snuffeldag’. Tijdens deze snuffeldag gaan we met verschillende actoren op wandel in de stad om zo de visie over ’t Steedje, het centrum van onze stad, vorm te geven.

Onze stad is geselecteerd binnen het Vlaamse programma T.OP Kustzone. Concreet wordt een masterplan ontwikkeld dat een ruimtelijke toekomstvisie voor het hart van Oudenburg zal uittekenen. Onlangs viel de keuze op studiebureau BUUR om het masterplan te ontwikkelen. Belangrijk hierin is de keuze waar de publieke functies komen in de stad, waar er kwalitatief verdicht kan worden met respect voor het aanwezige erfgoed, hoe de publieke en groene ruimten verder ontwikkeld kunnen worden en hoe een relatie kan gelegd worden met de omliggende open ruimte en het landschap.

Het belangrijk om alle actoren in de stad te betrekken bij de opmaak van het masterplan. Daarom organiseert het studiebureau BUUR op 16 september 2021 een zogenaamde ‘snuffeldag’. In de voormiddag gaan zij in overleg met de stedelijke diensten en in de namiddag worden enkele strategische locaties bezocht. ’s Avonds wordt er een stadswandeling georganiseerd voor inwoners. Er wordt gepolst naar wat er leeft in ’t Steedje, gevist naar ideeën,… Kortom, jullie mening wordt gevraagd met als doel ideeën voor de toekomst te sprokkelen. 

Daarom doen we graag een warme oproep naar inwoners die willen meedenken over het stadscentrum van Oudenburg. We verzamelen op donderdag 16 september 2021 aan ipso facto om 18:45 uur. De stadswandeling start stipt om 19 uur en eindigt om 21 uur. De wandeling wordt begeleid door stadsgidsen en de ontwerpers. Het aantal plaatsen is beperkt dus inschrijven is verplicht (maximum 2 personen per gezin) en doe je door een mail te sturen naar omgeving@oudenburg.be met als onderwerp "snuffeldag” en met vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. Breng zeker je smartphone mee want we gaan interactief te werk!