Sneeuwruimers gezocht!

18 nov 2019
  Facebook  Twitter  Email  Print
Het stadsbestuur doet een oproep naar vrijwillige sneeuwruimers om komende winter de stad sneeuw- en ijsvrij te houden. De ambitie is om in iedere buurt of wijk een ‘Sneeuwruimer’ te hebben die ervoor zorgt dat iedereen op een veilige manier de voet- en fietspaden kan betreden.

Bij sneeuw is iedere inwoner verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij maken (en houden) van de voetpaden aan hun woning. Een taak die velen vaak trouwbewust uitvoeren, maar die ronduit onmogelijk is voor bepaalde inwoners. We denken hierbij aan senioren of mensen met een beperking. 

Daarom zijn we op zoek naar ‘Sneeuwruimers’. Dit zijn vrijwilligers uit onze stad die elk een wijk of buurt toegewezen krijgen, bij voorkeur de omgeving waar ze zelf wonen. Bij sneeuwval of zware ijzel kunnen zij het voetpad van de personen die beantwoorden aan de doelgroep sneeuwvrij maken.
 
Oudenburgnaars die zich voor hun buurt willen inzetten kunnen zich aanmelden via sneeuwruimers@oudenburg.be.