Sneeuw in Oudenburg

22 jan 2019
Gedurende deze koude periode zijn onze diensten druk in de weer om de wegen sneeuwvrij en verkeersveilig te maken. Dit kan natuurlijk niet in alle straten tegelijkertijd. Zo wordt prioriteit gegeven aan drukke invalswegen, scholen, ... Het strooien van straten gebeurt niet zomaar, er wordt volgens een vooraf vastgelegd strooiplan gewerkt.

Alle straten werden ingedeeld in categorieën. Eerst worden alle invalswegen, routes van het openbaar vervoer en de omgeving van scholen aangepakt. Deze straten krijgen de absolute prioriteit. Daarna komt ’t Steedje aan bod. Er wordt ook ten allen tijde gekeken of de wegen niet opnieuw moeten aangepakt worden. Daarnaast staat ook het Vlaams Gewest in voor het strooien van een aantal grote invalswegen.

Meestal slagen de stadsdiensten er in om te strooien binnen de 24 uur. Wanneer er toch specifieke problemen zijn dan worden (op werkdagen) zelfs de mensen van de groendienst ingezet om manueel te strooien.

Wees voorzichtig op de weg!

  • Indien mogelijk, stel je verplaatsingen uit. 
  • Voor wie toch de baan op gaat: hou voldoende afstand! Door de gladde wegen is je remafstand langer dan normaal. Hou hier dus zeker rekening mee. Blijf ook op voldoende afstand van fietsers of andere zwakke weggebruikers.
  • Met de wagen of met de (brom)fiets? Vergeet niet om je lichten aan te zetten en een fluohesje te dragen.
  • Trek steeds rustig op, maak geen bruuske bewegingen en probeer zoveel mogelijk te remmen op de motor van je wagen.

Iedereen draagt z'n steentje bij

Naast de inspanningen van de gemeente en andere diensten is elke bewoner verplicht om de stoep voor zijn deur proper en veilig te houden. Zo geraken buren en voorbijgangers zonder ongelukken op hun bestemming. 75-plussers en personen met een handicap die zelf geen sneeuw kunnen ruimen, vragen het best hulp aan buren, familie of vrienden. Help elkaar!

Hou een oogje in het zeil

Baby’s, chronisch zieken, ouderen en mensen in een sociaal zwakke positie zijn extra gevoelig voor intense koude. Maar erge kou kan bij iedereen problemen veroorzaken:

  • onderkoeling, die de vitale functies van het lichaam kan bedreigen;
  • huidletsels die gepaard gaan met jeuk (winterhanden en –voeten);
  • verslechtering van sommige hart- en ademhalingsziekten;
  • een toename van het aantal auto-ongevallen door slechte weersomstandigheden;
  • CO-vergiftiging door het onjuiste gebruik van schoorstenen en verwarmingstoestellen.
Hou dus een oogje in het zeil bij je vrienden, kennissen en buren! 

Wat bij nood?

Ben je in nood of ken je iemand die zich in een noodsituatie bevindt? Aarzel niet en bel de 112!