Samen Aziatische hoornaar bestrijden

22 aug 2023
Stad Oudenburg werkt samen met provincie West-Vlaanderen voor de verdelging van de Aziatische hoornaar. 

Je hoorde zonder twijfel al van de Aziatische hoornaar! De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort uit zuidoost China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. We noemen ze een ‘invasieve exoot’. Invasief omdat ze het – helaas – véél te goed doet bij ons. De soort valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die ze gebruiken als eiwitbron. We zijn ze eigenlijk liever kwijt dan rijk. 

Om de verspreiding tegen te gaan en de impact van de soort zoveel mogelijk te beperken, is een gebiedsdekkende aanpak nodig. Samen met andere steden en gemeentes in de provincie slaan we dus de handen in elkaar om zoveel mogelijk nesten te laten bestrijden door een erkend verdelger aangesloten bij Vespawatch. De stad zal de factuur betalen. De provincie staat in voor de coördinatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Iedereen die denkt een nest te vinden van Aziatische hoornaar, kan dit melden via ‘www.vespawatch.be’. Via de button ‘Meld een nest’, word je naar een invulformulier geleid, waar gevraagd wordt naar een aantal gegevens over het nest (ligging, grootte, hoogte, …).  Via een kaart (google maps) kan je het bekende ‘gele mannetje’ pinnen op de exacte locatie van het nest. Het systeem maakt daar onmiddellijk X/Y coördinaten van. Er wordt ook gevraagd naar een foto van de nestbewoner zélf. Je kan het nest namelijk enkel met zekerheid identificeren als van Aziatische hoornaar met een foto van zijn bewoner. Tot slot bezorg je ook je gegevens als melder.
 
Wat gebeurt er op dat moment? Je melding wordt gevalideerd. Dat kan enkele dagen duren. Als het effectief om een nest van Aziatische hoornaar gaat, dan bevelen we automatisch de verdelging van dat nest door een erkend verdelger. Die gaat aan de slag op basis van de gegevens die achtergelaten werden via je melding.

Een lijst van erkende verdelgers in Vlaanderen vind je op www.west-vlaanderen.be/aziatischehoornaar.