RUP SteenGoed Oost - Aankondiging raadpleging bevolking

12 feb 2021

Start- en projectnota GRUP SteenGoed Oost

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenburg laat weten dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.18 en verder van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de proces- en startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan SteenGoed Oost ter inzage ligt bij de dienst omgeving van de stad, in De Groote Poorte, Weststraat 33, 8460 Oudenburg, alsook via deze link kan geraadpleegd worden.

De proces- en startnota kunnen geraadpleegd worden van 26 februari 2021 tot en met en 26 april 2021.

Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden via e-mail naar omgeving@oudenburg.be, per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, of kunnen afgegeven worden op het stadhuis (tijdens de openingsuren) tegen ontvangstbewijs. Dit dient te gebeuren vóór 27 april 2021.

Een info- en participatiemoment gaat door op donderdag 25 maart 2021 om 19 uur in zaal ipso facto, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg.

Gezien de coronamaatregelen wordt er gevraagd om op voorhand in te schrijven via e-mail naar secretariaat@oudenburg.be of via 059-56 84 20.