RUP Plassendale - aankondiging raadpleging bevolking

12 apr 2022
In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat er beslist is om een gemeentelijk RUP Plassendale - Oudenburg op te maken.

Het planningsproces bestaat uit vijf fasen die leiden tot volgende documenten: de startnota en procesnota, de scopingnota, het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan.

Tijdens de huidige fase worden de proces- en startnota ter inzage gelegd bij de dienst omgeving van de stad, in De Groote Poorte, Weststraat 33, 8460 Oudenburg (enkel na afspraak op het nummer 059 568 452). Via deze link kan je de documenten digitaal raadplegen.

De proces- en startnota kunnen geraadpleegd worden van 13 april 2022 tot en met 11 juni 2022.

Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden via e-mail naar omgeving@oudenburg.be, per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Weststraat 24, 8460 Oudenburg, of kunnen afgegeven worden op het stadhuis (tijdens de openingsuren) tegen ontvangstbewijs. Dit dient te gebeuren vóór 12 juni 2022.

Een info- en participatiemoment gaat door op donderdag 5 mei 2022 om 19.30 uur in ipso facto, Marktstraat 25, 8460 Oudenburg.