RUP Plassendale - aankondiging raadpleging bevolking

19 apr 2024
Het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenburg brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Plassendale Oudenburg voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 20 maart 2024.

Er wordt over het ontwerp een openbaar onderzoek georganiseerd van 22 april tot en met 20 juni 2024.

Het ontwerp van het RUP Plassendale Oudenburg ligt gedurende de periode van het openbaar onderzoek ter inzage voor het publiek bij de dienst omgeving van de stad in De Groote Poorte (Weststraat 33, 8460 Oudenburg), iedere werkdag, tussen 9 en 12 uur (na afspraak). Via deze link kan je de documenten digitaal raadplegen.

Opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk bezorgd worden:
  • via e-mail naar omgeving@oudenburg.be;
  • per brief gericht aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro), Weststraat 24, 8460 Oudenburg;
  • of kunnen afgegeven worden op het stadhuis (tijdens de openingsuren) tegen ontvangstbewijs.

Dit dient te gebeuren uiterlijk tegen 20 juni 2024.