RUP De Watertoren - aankondiging raadpleging bevolking

2 apr 2024
  Facebook  Twitter  Email  Print
In toepassing van artikel 2.2.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening brengt het college van burgemeester en schepenen ter kennis aan de bevolking dat er beslist is om een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Watertoren op te maken.

Het planningsproces bestaat uit vijf fasen die leiden tot volgende documenten: de startnota en procesnota, de scopingnota, het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan, het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan. De projectzone omvat de gronden gelegen tussen de Brugsesteenweg, de Zeeweg, de Ossenweg en de Eernegemsestraat.

Tijdens de huidige fase worden de proces- en startnota’s ter inzage gelegd bij de dienst omgeving van de stad in De Groote Poorte (Weststraat 33, 8460 Oudenburg), enkel op afspraak op het nummer 059-56 84 53. Via deze link kan je de documenten digitaal raadplegen.

De proces- en startnota’s kunnen geraadpleegd worden van 8 april tot en met 8 juni 2024.

Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden via e-mail naar omgeving@oudenburg.be, per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen (Weststraat 24, 8460 Oudenburg) of kunnen afgegeven worden op het stadhuis (tijdens de openingsuren) tegen ontvangstbewijs. Dit dient te gebeuren vóór 9 juni 2024.

Een gezamenlijk info- en participatiemoment gaat door op dinsdag 16 april 2024 om 19.30 uur in het dorpshuis ’t Centrum Roksem (Brugsesteenweg 91, 8460 Oudenburg). Inschrijven is gewenst op het nummer 059-56 84 53 of per mail naar omgeving@oudenburg.be.