RUP De Kei - openbaar onderzoek

11 aug 2022

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenburg brengt ter kennis aan de bevolking dat, overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Kei voorlopig werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2022.

Er wordt over het ontwerp een openbaar onderzoek georganiseerd van 12 augustus tot en met 12 oktober 2022.

Het ontwerp van het RUP De Kei ligt gedurende de periode van het openbaar onderzoek ter inzage voor het publiek bij de dienst omgeving van de stad in De Groote Poorte (Weststraat 33, 8460 Oudenburg), iedere werkdag tussen 9 en 12 uur (na afspraak). Het kan ook via deze link geraadpleegd worden.

Opmerkingen of bezwaren kunnen schriftelijk bezorgd worden: 

  • via e-mail naar omgeving@oudenburg.be; 
  • per brief gericht aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro), Weststraat 24, 8460 Oudenburg; 
  • of kunnen afgegeven worden op het stadhuis (tijdens de openingsuren) tegen ontvangstbewijs. 

Dit dient te gebeuren uiterlijk tegen 12 oktober 2022.