RUP De Kei - Aankondiging raadpleging bevolking

16 mei 2021

START- EN PROJECTNOTA RUP De Kei

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Oudenburg laat weten dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 2.2.18 en verder van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, de proces- en startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Kei ter inzage liggen bij de dienst omgeving van de stad, in De Groote Poorte, Weststraat 33, 8460 Oudenburg, alsook via deze link kunnen geraadpleegd worden.

De proces- en startnota kunnen geraadpleegd worden van 17 mei tot en met 16 juli 2021.

Reacties kunnen schriftelijk bezorgd worden via e-mail naar omgeving@oudenburg.be, per (aangetekende) brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Weststraat 24 - 8460 Oudenburg, of kunnen afgegeven worden op het stadhuis (tijdens de openingsuren) tegen ontvangstbewijs. Dit dient te gebeuren vóór 16 juli 2021.

Een online info- en participatiemoment gaat door op donderdag 20 mei 2021 om 19.30 uur. Inschrijven is verplicht en is mogelijk tot en met 19 mei 2021. Stuur hiervoor een mail naar omgeving@oudenburg.be.

Als de coronamaatregelen het toelaten wordt er in de loop van juni 2021 ook nog een fysieke infomarkt georganiseerd.