Red de restjes! - Infosessie voedselverliezen

30 mei 2016
Het stadsbestuur van Oudenburg organiseert samen met Vlaco (de Vlaamse Compostorganisatie) een infoavond over voedselverliezen, met als titel ‘Red de restjes!’. De infosessie gaat door op maandag 13 juni 2016 om 19.30 uur in zaal ipso facto. De inkom is gratis. Je leert er op een verantwoorde manier omgaan met voedselresten. Zo zorg je alvast voor minder kosten voor de aankoop van voedsel en voor minder afval in de vuilbak. De stad wenst tips mee te geven aan de bevolking om enerzijds het aantal kg restafval per inwoner verder naar beneden te halen en anderzijds voedselverspilling tegen te gaan.

In Oudenburg werden reeds heel wat initiatieven genomen om het restafvalcijfer, uitgedrukt in aantal kg per inwoner per jaar, verder te doen dalen. Met zichtbaar resultaat want het cijfer is gedaald van 192 kg in 2010 naar 156 kg in 2015.

Enkele van deze initiatieven en inspanningen zijn bijvoorbeeld:
  • het aanbieden van compostvaten en compostbakken tegen democratische prijzen op ons containerpark;
  • de aparte inzameling voor harde plastics en folies op het containerpark;
  • het geven van subsidies voor de aankoop van kippen, mulchmaaiers en hakselaars.
Willen we dat er nog minder in de grijze huisvuilzak belandt, dan kunnen we daar zeker nog wat aan doen. Jaarlijks wordt in de ganse keten van boer tot bord een paar miljard euro aan voedsel weggegooid. Minder restjes in de vuilbak zorgt dus ook mee voor een duurzame voedselproductie!

Voedselrestjes zomaar weggooien is niet ok. Maar toch blijkt het niet evident om dat idee om te zetten in de praktijk. Bij gebrek aan inspiratie of besef, maar ook simpelweg uit gewoonte zondigen we allemaal wel. Voorraad-, ijs- en koelkasten zitten proppensvol en puilen uit. Het voedsel geraakt niet meer op, maar de goesting wel. Een Vlaming verspilt jaarlijks tussen de 15 en 23 kg voedsel per jaar. Je zou met dat verspilde voedsel al zo’n 215.000 mensen kunnen voeden. Het soort voedsel dat het meest wordt verspild zijn brood en banket (30%), gevolgd door groenten en fruit (30%). Dat kost de Vlaming jaarlijks gemiddeld 76 euro. Gezamenlijk gooien we in Vlaanderen zo’n 475 miljoen euro per jaar in de vuilbak. Dus die restjes doen er wel degelijk toe. De voedselkringloop sluiten kan je thuis op allerlei manieren. Of het nu gaat om bewaartips en het uitsparen van een rit naar de supermarkt, of het maken van je eigen bodemverbeteraar maken door de composteerprincipes toe te passen. Iedereen kan het leren, zowel barbecuekoningen als keukenprinsessen, zowel lieden met groende vingers als onhandige harry’s!

Kom naar de infoavond als je er zelf wat aan wil doen.

De Vlaco-lesgever geeft je tips voor het plannen van aankopen en het bewaren van voeding. Hij leert je hoe je houdbaarheidsdata moet interpreteren en maakt samen met een lokale hobbykok enkele gerechtjes klaar op basis van restjes.

Deze smakelijke infosessie gaat door in zaal ipso facto op maandag 13 juni 2016 om 19.30 uur. De inkom is gratis, maar je schrijft best vooraf in, via 059-56 84 56 of milieu@oudenburg.be voor vrijdag 10 juni 2016. Kwestie van met niet te veel restjes te blijven zitten…