Publieke raadpleging Conceptnota Provinciaal Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

5 sep 2022
Onze West-Vlaamse ruimte is beperkt en iedereen die in West-Vlaanderen woont, werkt of leeft wil die ruimte gebruiken.
Als we al die ruimtevragen naast elkaar leggen, is West-Vlaanderen niet groot genoeg.
We zullen de ruimte dus moeten delen met elkaar en op zoek gaan naar manieren om dit te vertalen in een ruimtelijk beleid.
 
Op 17 maart 2022 heeft de deputatie van de Provincie West-Vlaanderen de Conceptnota voor het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen goedgekeurd.
De conceptnota is de eerste stap in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte en het uitwerken van het ruimtelijk beleid voor onze provincie.
De conceptnota vertelt voor welke ruimtelijke uitdagingen we staan als West-Vlaming, denk maar aan periodes van droogte, overvloedige neerslag,
de vraag naar ruimte, het energievraagstuk…
 
Daarom werd er in de conceptnota een strategische visie opgemaakt, waarin de ambities voor West-Vlaanderen in 2040 geformuleerd worden.
De strategische visie is opgebouwd uit vier ruimtelijke principes, met elk een eigen focus.
 
Iedereen kan de conceptnota inkijken op het provinciehuis Boeverbos en bij de 64 gemeentehuizen in de provincie West-Vlaanderen.
De conceptnota kan je ook digitaal inkijken op www.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte.
 
Vanaf maandag 5 september 2022 tot en met vrijdag 4 december 2022 kan je jouw bedenkingen, suggesties en opmerkingen meegeven op volgende manieren:
 
  • via het participatieplatform: participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte
  • per ruimte@west-vlaanderen.be
  • per brief aan de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge);
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis Boeverbos of in één van de 64 West-Vlaamse gemeentehuizen;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs tijdens één van onze publieksmomenten, met infomarkt (doorlopend) en workshops.
 
Meer info over de publieksmomenten met infomarkt en het inschrijvingsformulier voor de workshops kan je terugvinden op participatie.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte
 

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar de volgende stappen in het verdere traject van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen? 
Schrijf je dan in op de nieuwsbrief via www.west-vlaanderen.be/beleidsplanruimte.
Op die webpagina vind je ook altijd de meest actuele informatie over het proces van het Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen en de aankondiging 
van toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven.