Proefproject participatie

2 mei 2017

Om de zoveel jaar naar de stembus: mag het ietsje meer zijn? Burgers willen meer inspraak, en daar wil het stadsbestuur van Oudenburg iets aan doen! Tijdens de laatste wijkradenronde werden alle inwoners uitgenodigd om hun mening en ideeën te uiten over de huidige werking van de wijkraden tijdens een brainstormsessie. Ook via een bevraging in het stedelijk informatieblad en op de stedelijke website kon iedereen zijn of haar zegje doen. Benieuwd naar de resultaten? Kom dan op dinsdag 9 mei 2017 om 19.30 uur naar ipso facto (Marktstraat 25 – 8460 Oudenburg). Tijdens een algemene voorstelling worden alle bevindingen toegelicht en een nieuw proefproject voorgesteld. Opgelet! Dit is geen wijkraad om vragen te stellen, maar een infovergadering waarbij de vernieuwde aanpak uit de doeken wordt gedaan.

 

 

Meer informatie
Dienst communicatie
Stadhuis, Weststraat 24 – 8460 Oudenburg
T  059-56 84 46
E communicatie@oudenburg.be