Oudenburg stelt corona-relanceplan voor

14 mei 2020
In de digitale gemeenteraad van 13 mei 2020 werd het corona-relanceplan voorgesteld. Het plan omvat 43 maatregelen, samen goed voor meer dan 250.000 euro. Als stad hebben we gekozen om een brede waaier aan maatregelen te nemen zodat iedereen op één of andere manier ondersteuning kan genieten. Oudenburg is meer dan ooit tevoren een stad voor iedereen.

Meteen nadat de coronamaatregelen van kracht gingen op 13 maart 2020 werd een Corona Taskforce van noodteams opgericht met als voornaamste taken de vele maatregelen snel uitrollen, maar ook de stad voorbereiden op de periode nà corona. Dit resulteerde in een corona relanceplan dat voorgesteld werd op de digitale gemeenteraad van mei. Het plan is opgebouwd rond 5 thema’s, waarbij we iedere Oudenburgnaar willen bereiken. Er werd een evenwicht gezocht tussen het sociale, het economische en komende zomer veilig beleven in onze stad.

Beleven in een veilige stad
Het is belangrijk om te kunnen beleven in een veilige stad. Daarom werd eerder al aangekondigd dat ieder gezin een gepersonaliseerd pakket mondmaskers krijgt. We voorzien een Oudenburgs promomagazine met cadeau- en santébonnen waarin Oudenburgse handelaars en horecazaken worden voorgesteld en kortingsbonnen worden gegeven. Met deze kortingsbonnen kunnen we ieder gezin én de lokale handelaars een mooie ondersteuning geven. Verder kunnen grote festiviteiten deze zomer niet plaatsvinden, daarom zetten we in op de ondersteuning van kleine buurtinitiatieven.

Oudenburg voor iedereen
Onze stad was de eerste uit de regio die snel zeer concrete maatregelen genomen heeft ter bestrijding van het coronavirus. Dit heeft onder meer geresulteerd in het positieve feit dat er momenteel geen coronabesmettingen zijn in het WZC Riethove. Ook in het relanceplan stond het sociale aspect met stip op één, daar werd steeds over gewaakt. Het opvallendste punt is zonder twijfel de oprichting van het ‘Oudenburg Voor Iedereen’-fonds, waarbij een budget vrijgemaakt wordt voor mensen die door deze crisis in financiële nood geraken. Maar ook vanuit het gezins- en jeugdbeleid willen we volop investeren in beleving in onze stad. Zo zullen er de komende maanden activiteitenpakketten worden verdeeld en krijgen enkele speelpleintjes een update. Ook de opmaak van een globaal armoedebestrijdingsplan is de ambitie.

Ondersteunende maatregelen
Alle maatregelen samen zijn goed voor 250.000 euro. Veel maatregelen gelden als een hefboomfunctie, waarbij er dus veel meer geïnvesteerd zal worden dan hetgeen de stad op tafel legt. Door verstandige maatregelen met een lage kost, kunnen we een brede waaier aan ondersteunende maatregelen nemen waarmee onze stad en haar inwoners sterker uit deze crisis zullen komen. Alle verenigingen in onze stad kunnen zo bijvoorbeeld rekenen op een eenmalige subsidieverhoging van 10% voor dit werkjaar, om zo hun werking te garanderen.

Lokale economie
De coronacrisis heeft een enorme impact op de Oudenburgse handelaars en ondernemingen. We voorzien een proportionele belastingsvrijstelling gedurende de coronaperiode. Maar de echte gevolgen van de crisis zullen we ten vroegste pas begin 2021 merken, daarom wordt er een economische raad opgericht waarin alle ondernemers automatisch zetelen, alsook alle politieke fracties. In deze raad wordt zeer hands-on gewerkt aan bijkomende maatregelen. Tot slot zullen er ook diverse promotiecampagnes op poten gezet worden.
 
Oudenburgse Helden
Ook in Oudenburg zijn er heel wat mensen die de afgelopen periode het beste van zichzelf gegeven hebben. Met de ‘ondersteuning van Oudenburgse Helden’ gaan we het komende jaar de helden van de zorgsector maar evengoed buschauffeurs, winkelpersoneel en anderen in de bloemetjes zetten en hen bedanken voor hun waardevolle inzet.

5 thema's
Het plan is opgebouwd rond 5 thema’s, waarbij we iedere Oudenburgnaar willen bereiken:
  1. Oudenburg zorgt voor haar inwoners
  2. Stadsdiensten als aanspreekpunt
  3. Een boost voor de Oudenburgse economie
  4. Veilig beleven in eigen stad
  5. Extra aandacht voor openbaar domein en mobiliteit
Alle maatregelen worden het komende jaar verder uitgewerkt en uitgevoerd. Op regelmatige basis zullen we hierover ook terugkoppelen naar de gemeenteraad en naar de inwoners.