Oudenburg krijgt SAVE-label

22 apr 2024
  Facebook  Twitter  Email  Print
Op maandag 22 april 2024 ontvangt de stad Oudenburg samen met de politiezone Kouter het SAVE-label van Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw. Met het SAVE-label worden onze acties op het vlak van verkeersveiligheid erkend. Afgelopen jaren hebben we – in samenspraak met onze inwoners – tal van verkeersmaatregelen genomen. Het SAVE-label geeft ons moed om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Het stadsbestuur en de politiezone Kouter hebben op 21 oktober 2019 het SAVE-charter Steden & Gemeenten ondertekend. Hiermee onderstreepten we ons engagement om samen werk te maken van veiliger verkeer. SAVE staat voor: Samen Actief voor VEilig verkeer. Het charter is een initiatief van Ouders van Verongelukte Kinderen-SAVE vzw.

De realisaties op het vlak van verkeersveiligheid in Oudenburg staan samengevat in een SAVE-rapport, dat werd goedgekeurd door de SAVE-stuurgroep. 

Afgelopen jaren hebben we tal van verkeersveilige projecten gerealiseerd. Zo hebben we nieuwe fietsstraten geïmplementeerd, ingezet op handhaving via trajectcontroles, aan de schoolpoort het High Five-project gelanceerd, etc. Bij al deze acties hebben we ook ingezet op participatie. Zo stond de eerste kindergemeenteraad in het teken van verkeersveiligheid en werden ook voor onze inwoners verschillende participatiemomenten georganiseerd.
 
Vandaag krijgen we als stadsbestuur het officiële SAVE-label overhandigd, een mooie erkenning voor onze inzet. Dat betekent echter niet dat we op onze lauweren mogen gaan rusten. Verkeersveiligheid is een dagelijkse bekommernis waar we verder op willen inzetten. We blijven hier dan ook prioriteit van maken.