Opwaardering van de begraafplaatsen

2 dec 2022
Het stadsbestuur is begaan met de laatste rustplaats van haar inwoners. Oudenburg telt vier begraafplaatsen waar in de laatste jaren zowel ruimtelijke, infrastructurele, esthetische als administratieve tekortkomingen werden vastgesteld. Daarnaast wordt de stad ook geconfronteerd met een stijgend aantal verwaarloosde en onbeheerde grafmonumenten. 

Op lange termijn is het de bedoeling de begraafplaatsen te laten evolueren naar begraafparken, met respect voor iedereen. In 2020 werden de begraafplaatsen van Roksem en Westkerke aangepakt, in 2021 die van Ettelgem. Nu is de begraafplaats van Oudenburg aan de beurt. Door de omvang van deze begraafplaats gaan we hier gefaseerd te werk.

Volgende graven zouden geruimd worden:
  1. de graven waarvan de concessie niet werd verlengd;
  2. de graven waarvan de grafrust (10 jaar) verstreken is en waarvoor geen aanvraag tot verplaatsen naar een concessieperk werd aangevraagd;
  3. de graven waarvoor een aanvraag tot vervroegd beëindigen van de concessie werd ingediend;
  4. de graven die als verwaarloosd werden gekwalificeerd en gesignaleerd, en waarvoor geen stappen werden ondernomen om een einde te stellen aan de verwaarlozing.

Gedurende 1 jaar wordt de ontruiming bekendgemaakt aan het betrokken grafmonument (of aan de betrokken columbariumnis), alsook aan de ingang van de begraafplaats. Zonder reactie van de rechthebbenden of erfgenamen zal tot ontruiming worden overgegaan.

Wil je het graf alsnog behouden, dan kan je daarvoor in de meeste gevallen nog steeds de concessie vernieuwen of verlengen, maar zal je het grafmonument ook in ere moeten herstellen.

Heb je vragen in verband met een bepaald graf, urnekelder of nis, dan kan je altijd terecht bij de dienst burgerzaken (op het nummer 059-56 84 31 of via burgerzaken@oudenburg.be.