Oproep naar crisisopvang

1 mrt 2022
CRISISOPVANG GEZOCHT VOOR OEKRAÏENSE OORLOGSVLUCHTELINGEN
  
In het licht van de huidige oorlogssituatie in Oekraïne wenst België zich in te schakelen in de ondersteuning van Oekraïners op de vlucht. Zo werd o.a. door Sammy Mahdi, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, een 'taskforce' opgericht om de verschillende noden in deze crisis in kaart te brengen en te voorzien in de nodige ondersteuning van mensen die uit Oekraïne aankomen in ons land. Eén van deze noden betreft de huisvesting van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. 
 
Het gaat concreet om de personen met een verblijfsstatus die mogelijks een acute woningnood hebben. Oekraïners zullen een verblijfsstatus in ons land krijgen die hen meteen toegang zal geven tot de arbeidsmarkt. Dit gaat dus om een uitzonderlijke noodsituatie op het Europese grondgebied waar België zich als lidstaat van de Europese Unie solidair wil tonen met de Oekraïense bevolking.
 
De Europese Commissie activeerde ondertussen het bijzonder statuut 'tijdelijk ontheemden' dat op Europees niveau een antwoord kan bieden aan omvangrijke groepen mensen op de vlucht voor een oorlog.  Het statuut houdt in dat deze mensen ingeschreven worden in het vreemdelingenregister met een verblijfsrecht van 1 jaar (verlengbaar).   Zij ontvangen dan een elektronische A-kaart met alle daaraan verbonden rechten zoals recht op een equivalent leefloon en de toegang tot de arbeidsmarkt.

Aangezien er mogelijk een grote instroom zal ontstaan vanuit Oekraïne, zal een aparte procedure voorzien worden met bijhorende crisisnachtopvang van 1 of 2 nachten. Na deze eerste fase zal er voor velen onder hen nog steeds nood zijn aan tijdelijke crisishuisvesting alvorens zij zelf hun integratie kunnen aanvatten.

Ondertussen werd de solidariteit onder de Oudenburgse bevolking nog maar eens heel duidelijk en hebben verschillende inwoners al aangeboden om de oorlogsvluchtelingen op te vangen.
Om dit allemaal samen in kaart te brengen en zo een inschatting te kunnen maken van de beschikbare crisisplaatsen, lanceren we dan ook een brede oproep naar alle Oudenburgse inwoners en bedrijven om na te gaan of zij plaatsen ter beschikking kunnen stellen voor de gevluchte Oekraïners.
Het kan hierbij dus gaan om opvang bij particulieren, bedrijven, hotel- of logieskamers,...
 
Indien je als Oudenburgnaar dus graag wil helpen of een bepaalde plaats ter beschikking wil stellen, contacteer ons dan via secretariaat@oudenburg.be.
Vergeet zeker niet het type opvanglocatie te vermelden alsook je adres, het aantal beschikbare slaapplaatsen en de periode waarin je iemand kan ontvangen.