Oprichting welzijnsraad

20 mei 2021
In de gemeenteraad van 19 mei 2021 werd beslist om een welzijnsraad op te richten in Oudenburg. Het nieuwe adviesorgaan geeft het lokaal welzijnsbeleid mee vorm door het opstellen van adviezen, de organisatie van activiteiten, het signaleren van bezorgdheden, de uitwisseling en promotie van onderbenutte dienst-of hulpverlening,…

Welzijn is een breed begrip. Dit nieuwe platform zal in de toekomst advies kunnen geven over volgende welzijnsthema’s:
  • toegankelijkheid;
  • gezonde gemeente;
  • (kinder)armoede;
  • burenhulp;
  • eenzaamheid;
  • inclusie.
Er is daarnaast ook ruimte voor eigen initiatieven en ideeën van de leden. Met signalen en ervaringen vanuit het werkveld, inwoners en deskundigen gaat het beleid aan de slag.

Participatie van verschilende welzijnsorganisaties is van cruciaal belang. Ook individuele inwoners die graag hun zegje willen doen over het welzijn in onze stad kunnen zich kandidaat stellen.

Werk(t) jij of jouw organisatie graag mee aan het lokaal welzijnsbeleid van Oudenburg? Stel je kandidaat om deel uit te maken van de welzijnsraad. Neem hiervoor contact op met Sara Backers, zorgcoach LDC Biezenbilk op het nummer 059-34 02 25 of via sara.backers@oudenburg.be. Je wordt uitgenodigd op de startbijeenkomst in het najaar van 2021.