Opening nieuwe speelzone Roksempit

5 okt 2023
In nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt werd een nieuwe educatieve route en een nieuwe speelzone voorzien in natuurdomein Hoge Dijken. Beide worden officieel geopend op woensdag 11 oktober 2023 vanaf 13.30 uur.
 
Speelzones zijn stukken bos of natuurgebied waar kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij kunnen spelen en ravotten. In Roksempit staan niet alleen een aantal speeltoestellen, er  werden in de speelzone en langs de plas in totaal ook 14 leerpadborden geplaatst met info over de prachtige natuur in het gebied.
 
Op woensdag 11 oktober 2023 nodigen we iedereen met veel plezier uit op de officiële opening van de nieuwe speelzone Roksempit in het natuurgebied De Hoge Dijken. Na de plechtigheden kan iedereen de nieuwe site ontdekken. Het programma vind je ook in de flyer die je hieronder kan downloaden. We voorzien ook een drankje voor alle aanwezigen.

Voor de inhuldiging van de speelzone zullen we ter plaatse een fietsenparking installeren. Bij deze dan ook een warme oproep om op een duurzame manier (met de fiets of te voet) naar het evenement af te zakken!

Deze opening past perfect binnen de Week van het Bos (8-15 oktober). De Week van het Bos trekt dit jaar de kaart van de biodiversiteit. De nieuwe leerpadborden in de speelzone Roksempit en langsheen de plas geven op een speelse manier uitleg over een aantal soorten die in het gebied voorkomen. Enkele wist-je-datjes en doe-opdrachtjes brengen de bezoeker heel wat bij over het rijke en gevarieerde leven in De Hoge Dijken. Meer info over de Week van het Bos: www.weekvanhetbos.be 
 
Opening Roksempit