Noodopvanginitiatieven in Oudenburg

25 mrt 2021
Het stadsbestuur heeft samen met de vrijetijdsdiensten en de scholen een kader uitgewerkt voor het noodopvangaanbod in zowel de lesvrije week als de paasvakantie. Ook in deze nieuwe periode van verstrengde maatregelen doen we er  alles aan om als stadsbestuur onze gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. We roepen ouders op om kinderen zo veel als mogelijk thuis te gaan opvangen maar voor wie noodopvang vereist is, hebben we mogelijkheden uitgewerkt.

Noodopvang afkoelingsweek

Tijdens de week van 29 maart tot en met 2 april 2021 sluiten alle Oudenburgse scholen. Voor ouders die een werkgeversattest kunnen voorleggen, voorzien de scholen samen met buitenschoolse kinderopvang Zo(o) BKO in noodopvang. 

Concreet
 • Er wordt elke werkdag noodopvang voorzien van 6.30 uur t.e.m. 19 uur op de locaties van de scholen. 
 • Inschrijven kan via i-School (dienst BKO) en start om 18 uur deze avond (25 maart 2021). 
 • Om het organisatorisch haalbaar te maken, worden de inschrijvingen morgen (26 maart 2021) om 16 uur afgesloten. 
 • Gezien het noodopvang is, kan er enkel van de opvang gebruik gemaakt worden als een geldig werkattest voor elke ouder kan worden voorgelegd. Je hoeft die niet op voorhand door te mailen, maar brengt die volgende week mee naar de opvang. Je hebt die nodig op het moment dat je je kind komt afzetten, zonder geldige attesten zullen we geen toegang tot de noodopvang kunnen verlenen. 

Noodopvang paasvakantie

Tijdens de paasvakantie roept het stadsbestuur op om kinderen die geen opvang nodig hebben, zoveel als mogelijk thuis op te vangen. Alle bestaande initiatieven (sportkampen, speelpleinwerking en BKO) schakelen over naar noodopvang met een bubbelwerking van max. 10 kinderen/bubbel. Bij de samenstelling van de bubbels zullen zoveel als mogelijk de schoolbubbels gehanteerd worden. 

Concreet
 • De bestaande inschrijvingen blijven behouden maar er dient een werkgeversattest ingediend te worden tegen maandagavond 20 uur. 
 • Voor samenwonende ouders gaat het om 2 attesten. Voor alleenstaande ouders 1 attest. 
 • Het werkgeversattest moet vermelden of de ouders ofwel: werken in een essentiële sector, niet van thuis uit kunnen werken of telewerken. Een modelformulier is beschikbaar op www.oudenburg.be 
 • Voor ouders die werken in een essentiële sector of die niet van thuis uit kunnen werken, zal binnen het aanbod opvang kunnen worden voorzien. 
 • Voor ouders die telewerken wenst de stad deze aantallen en dus de vraag in kaart te brengen en zal eind volgende week uitsluitsel kunnen gegeven worden of deze kinderen effectief opvang kunnen genieten.
 • Bestaande inschrijvers die geen werkgeversattest(en) kunnen voorleggen worden geannuleerd en krijgen het inschrijvingsbedrag teruggestort.
 • Het aanbod wordt beperkt tot de -13-jarigen.
 • Zieke kinderen komen niet naar de opvanginitiatieven. 

Sportkampen ‘Brandweerman Sam’ en Specialisatiekampen

Er werd beslist om de bestaande inschrijvingen te blijven behouden maar er dient een werkgeversattest ingediend te worden tegen maandagavond 29 maart 2021 om 20 uur. De sportdienst zal alle ingeschreven ouders hiervoor contacteren. Ouders die wensen te annuleren voor één van de sportkampen of die geen werkgeversattest kunnen voorleggen, krijgen het inschrijvingsgeld teruggestort. De voor- en naopvang voor de sportkampen worden geannuleerd. 

Speelpleinwerking De Tunne

Ook de speelpleinwerking De Tunne zet in op noodopvang. We openen de deuren van de speelpleinwerking op twee locaties (De Tunne/Bekestraat en VBS De Tandem Westkerke) telkens van 8 tot 17 uur. Voor de speelpleinwerking moet er op voorhand ingeschreven worden om ook in bubbels te kunnen werken. Dit kan vanaf donderdag 25 maart 2021 om 18 uur tot en met maandag 29 maart 2021 om 20 uur door een mailtje te sturen naar jeugd@oudenburg.be. De mail dient volgende informatie te bevatten: naam van het kind(eren), school en geboortedatum en werkgeversattest. Voor samenwonende ouders gaat het om 2 attesten. Voor alleenstaande ouders 1 attest.
 
Let op: voor de speelpleinwerking werken we met een kampformule en kan er enkel per week ingeschreven worden, niet per dag. Er wordt sowieso een volledige week aangerekend:  week 1 (4 dagen) 20 euro; week 2 (5 dagen) 25 euro. Wij vernemen wel graag in de inschrijvingsmail welke dagen jouw kind(eren) aanwezig zal zijn.

Locaties
 • Speelplein De Tunne (Bekestaat 18): Arnoldus bubbel 1 en 2, Heilige Familie Oudenburg bubbel 1 
 • De Tandem (Oude Brugseweg 39): De Tandem bubbel 1 en 2, Heilige Familie Ettelgem bubbel 2 

De inschrijving is slechts geldig indien ook het werkgeversattest(en) effectief werd meegestuurd in de mail. Ook voor de speelpleinwerking wordt de voor- en naopvang geannuleerd.

Zo(o) BKO

De bestaande inschrijvingen blijven behouden maar er dient een werkgeversattest ingediend te worden tegen maandagavond 29 maart 2021 om 20 uur via ibo@oudenburg.be. Ouders die dit niet kunnen voorleggen, kunnen kosteloos annuleren. 

Nieuwe inschrijvingen zijn momenteel niet mogelijk. Pas als alle reeds ingeschreven dossiers zijn verwerkt zal er nog de mogelijkheid zijn om bij in te schrijven. Daarna zullen de inschrijvingen open staan voor mensen die nog niet ingeschreven hadden met een werkattest of telewerkende ouders. Deze tweede inschrijvingen zullen afgesloten worden op woensdagmiddag (31 maart 2021) 12 uur. De opvang zal plaatsvinden in verschillende locaties.
 
Hieronder kan je een werkgeversattest downloaden.