Noodmaatregelen voor hobbyhouders van pluimvee

2 jul 2018

Hobbyhouders van allerhande pluimvee krijgen een aantal verbodsbepalingen opgelegd door het federaal voedselagentschap (FAVV). Deze moeten de verspreiding van de ziekte van Newcastle tegen gaan. Het verbod loopt voorlopig vanaf 2 juli 2018 tot en met 31 juli 2018.

Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije 8 weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België. Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België: op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, …) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen,…).

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.

Bekijk het persbericht, een laatste stand van zaken en een volledig overzicht van maatregelen op de website van het FAVV.