Nieuwe locatie vaccinatiecentrum

15 okt 2021
De komende maanden zullen de 65-plussers van Gistel, Ichtegem en Oudenburg hun derde prik tegen het coronavirus kunnen krijgen in een pand op het industrieterrein Konijnenbos in Gistel. Inwoners van Torhout, Koekelare en Kortemark zullen dan weer terecht kunnen in Dienstenhuis Groenhove in Torhout. Dit werd zopas afgesproken in een overleg tussen de zes betrokken burgemeesters van de eerstelijnszone Houtland en Polder.

Daarmee liggen de nieuwe locaties van de twee vaccinatiecentra voor onze eerstelijnszone ook definitief vast. De oude locaties, De Mast en Zomerloos, konden niet opnieuw dienst doen als vaccinatiecentrum omdat deze zalen opnieuw volop gebruikt worden. Voor de keuze van de locaties golden dezelfde criteria als de vorige keer: de zaal moet voldoende groot zijn, de locatie vlot toegankelijk met voldoende parking en makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Een ander groot voordeel van de twee locaties is dat ze voor langere duur ingericht kunnen worden als vaccinatiecentrum. We kunnen dus makkelijk inspelen op het aantal prikken dat nog gezet moet worden.
 
Samen met alle partners mikken we daarom opnieuw op toegankelijkheid en nabijheid en kiezen we voor twee locaties. De positieve samenwerking met de zes lokale besturen kunnen we op deze manier verderzetten. De adressen van die nieuwe locaties zijn: Rochesterlaan 13 in Gistel en Bosdreef 5 in Torhout.  In Gistel gaat het om de voormalige kantoren van de site Galloo in eigendom van de WVI.

We kijken tevreden terug op de voorbije vaccinatieperiode. Alles verliep vlot dankzij de inzet van heel wat medewerkers en vrijwilligers. Dit leidde tot een hoge vaccinatiegraad. Corona is echter nog niet voorbij. Vandaar de beslissing van de hogere overheid om een derde prik te voorzien, te beginnen met de 65-plussers. Het is afwachten wat hierna nog zal komen. We hopen dat iedereen terug positief reageert op de oproep en zich meldt voor een derde prik! 

Niet iedereen raakt echter zomaar op eigen houtje in een vaccinatiecentrum, en al zeker niet als dat zich niet in de eigen gemeente bevindt. Daarom zullen er ook enkele flankerende maatregelen worden genomen aangezien het de bedoeling is dat mensen veilig, vlot en zoveel als mogelijk in het vaccinatiecentrum geraken. Deze worden in de komende weken verder uitgewerkt en gecommuniceerd naar de brede bevolking. Ook over de startdatum zullen we in de komende weken communiceren.

Alle 65-plussers zullen net als de vorige keer een brief toegestuurd krijgen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid waar de nieuwe locatie opstaat. Ook het callcenter blijft bereikbaar.

We doen opnieuw een beroep op onze poule van vrijwilligers. De medewerkers van het vaccinatiecentrum zullen de nodige mensen contacteren.

Algemene informatie over vaccineren is terug te vinden op www.laatjevaccineren.be.