Nieuwe kindergemeenteraad legt eed af

16 mrt 2022
Op vrijdag 22 oktober 2021 vond in Oudenburg de tweede verkiezing van de Oudenburgse kindergemeenteraad plaats. Maar liefst 319 kinderen van het 3e tot en met het 6e leerjaar kozen voor hun favorieten tussen de 29 kandidaten. Met 109 stemmen wordt Fleur Verbeke de tweede kinderburgemeester. Schepenen worden Noor Wauters, Noor Leuridan, Hanne Desot en Thibe Helsmoortel. 

Kinderburgemeester Fleur Verbeke is 10 jaar en woont in de Visserstraat in Oudenburg. Fleur loopt les in GO! BS Arnoldus Oudenburg, is de dochter van Tom Verbeke en Sabine Belligh en zus van Floris. Fleur is een bezige bij en is actief in onder meer de Rode Valken, SkipOudenburg en zwemclub De Bruinvissen. Daarnaast houdt ze van knutselen en creatief bezig zijn. Tijdens de kindergemeenteraadsverkiezingen behaalde ze maar liefst 109 stemmen en mag zich zo de eerste vrouwelijke kinderburgemeester van de stad noemen.

Schepenen en raadsleden

Naast de burgemeester werden ook 4 schepenen en 16 raadsleden verkozen, een weerspiegeling van de gewone gemeenteraad. Hierbij werd gekozen om alle scholen maximaal te laten vertegenwoordigen. 

Na de start van het schooljaar werd er weer heel wat campagne gevoerd in de scholen. In tegenstelling tot vorige editie is er een mooie verdeling van vertegenwoordigers per school in de kindergemeenteraad. 

Oudenburg een gezonde stad

Dit jaar zal de kindergemeenteraad vooral aan de slag gaan rond het thema ‘Oudenburg een gezonde stad’. Dit thema is heel ruim en het is dan ook voornamelijk de bedoeling om de kinderen zelf de invulling te laten geven. Uiteraard zullen er enkele kapstokken gegeven worden zoals sporten in de stad en generatie rookvrij. 

Eedaflegging

Op woensdag 16 maart 2022 konden de verkozenen – voorafgaandelijk aan de echte gemeenteraad in LDC Biezenbilk – hun eed afleggen. De leden van het schepencollege worden meter of peter van een lid van het college van de kindergemeenteraad. Op die manier worden ze nauw betrokken bij het beleid en kunnen ze actief kennis maken met de lokale politiek.
 
Kindergemeenteraad 2022

Het Oudenburgse stadsbestuur wenst de kindergemeenteraad alvast veel succes en is benieuwd naar de verschillende inzichten. Ook kinderen die niet werden verkozen, kunnen hun ideeën alvast steeds via de vertegenwoordigers van hun school meedelen!