Nieuwe inschrijvingstool!

2 dec 2019
Vanaf december 2019 wordt voor de buitenschoolse kinderopvang (BKO De Kikker), sportlessen, kampen, crea-activiteiten, speelpleinwerking en SWAP met een nieuw online inschrijvingsprogramma gewerkt, namelijk I-school. 

Het was dringend tijd voor een nieuw digitaal inschrijvingsprogramma voor de buitenschoolse kinderopvang en de sportdienst. Het oud programma dat dateerde van 2000 vertoonde heel wat hiaten. Verschillende aanbieders werden vergeleken en er werd door de stadsdiensten geopteerd om te werken met één programma voor álle vrijetijdsdiensten en de BKO. Voordeel hiervan is dat de gebruikers/ouders kunnen werken met een gebruiksvriendelijk programma dat gebruikt wordt door alle diensten.

Nu is er dus één efficiënt inschrijvingssysteem, één platform voor iedereen. Ouders kunnen hun kinderen inschrijven voor sportkampen, SWAP, speelplein, … ,de opvang in De Kikker regelen en zichzelf inschrijven voor een lessenreeks. Allemaal via één tool. Bovendien laat het systeem ook toe dat de verschillende diensten efficiënter kunnen werken. 

Vooraleer je kan inschrijven voor een activiteit moet je als ouder/deelnemer vooraf geregistreerd te zijn! Meer informatie en een handleiding om te registreren en in te schrijven vind je terug via www.oudenburg.be/i-school.