Nieuw woonproject in Westkerke in aantocht

22 jun 2020
Met de start van de infrastructuurwerken gaven burgemeester Anthony Dumarey, Geert Sanders (WVI) en schepen Romina Vanhooren (WoonWel) het officiële startschot voor een nieuw woonproject langs de Pardoenstraat in Westkerke. Deze nieuwe verkaveling met zowel sociale huurwoningen als woonkavels heeft een oppervlakte van bijna 1,6 hectare. Zo wordt er opnieuw extra woongelegenheid gecreëerd voor 38 gezinnen.

Westkerke krijgt er een nieuw woonproject bij. WVI realiseert samen met de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel 38 extra woongelegenheden. In totaal zal WVI 23 bouwkavels op de markt brengen waarvan 11 voor open bebouwing en 12 voor halfopen bebouwing die variëren van 336 m² tot 546 m². WoonWel zal 15 nieuwe sociale huurwoningen realiseren.

De grote variatie aan woontypes biedt een waaier aan mogelijkheden. Zo houdt deze hedendaagse verkaveling niet alleen rekening met de verschillende bouwwensen (open of halfopen bebouwing, plat of hellend dak), maar ook met het budget dankzij een mix van sociale woningen, middelgrote en kleine bouwkavels. We willen met dit aanbod startende alleenstaanden, gezinnen met één inkomen of tweeverdieners de kans te geven om zelf nog een woning te bouwen met een aannemer en architect naar keuze.

Er is ook aandacht voor slim regenwaterbeheer. Een eerste stap is dat het aflopend hemelwater van daken en verharde zones zoveel mogelijk wordt opvangen, maar ook de groenblauwe inrichting speelt een belangrijke rol. Zo zorgt de aanwezigheid van een natuurlijk bufferbekken en gracht voor maximale infiltratie en buffering. Het overtollige water wordt tijdelijk geborgen, en krijgt zo de kans om in de bodem te dringen. Eventuele overstort vloeit af naar de natuurlijke beek. 

Naast de realisatie van betaalbare bouwgronden wordt ook werk gemaakt van kwalitatief openbaar domein. Zo worden verschillende materialen zoals uitgewassen beton, asfalt en kleinschalige materialen gebruikt voor een duurzame uitstraling en is er ook ruimte voor groen (groenzone en bomen) die voor een aangename sfeer zullen zorgen. Bovendien werd ook een extra stuk grond aangekocht dat het mogelijk maakt om een doorsteek voor traag verkeer te realiseren naar de Gistelsesteenweg. 

Als alles volgens planning verloopt, wordt in het voorjaar 2021 gestart met de verkoop van de woonkavels van WVI. In het voorjaar van 2022 volgen dan de sociale huurwoningen. Er zijn heel wat woonprojecten in realisatie in onze stad, maar ook in het verschiet. Zo bereiden WVI en de sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel in Westkerke nog een nieuw woonproject langs de Blekerijstraat voor met 38 woonentiteiten. Westkerke krijgt er zo in korte tijd 72 nieuwe gezinnen bij.

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich reeds vrijblijvend inschrijven op de wachtlijst voor de aankoop van een woonkavel via www.wvi.be/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst. Voor een sociale huurwoning kan men terecht bij sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel via www.woonwel.be.