Nieuw stadslogo en huisstijl

15 jun 2020
Oudenburg, altijd beleving! Dat wordt de nieuwe slogan van de Arnoldusstad. Het stadsbestuur stelde op maandag 15 juni 2020 haar nieuwe stadslogo, baseline en huisstijl voor. Het logo is in de historische stadskleuren blauw en wit, verwijst naar de poortfunctie van de stad en met de slogan ‘Altijd Beleving’ wordt er verwezen naar het rijke verleden van de stad maar minstens evenveel naar de bloeiende toekomst van de stad.
 
De burgemeester, de schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter stelden maandagavond met trots het nieuwe logo en de huisstijl van de stad voor. Deze worden ook meteen geïmplementeerd. Zo werden alle auto’s en bestelwagens van de stad reeds bestickerd en zal het Stadsmagazine van juli al in de nieuwe huisstijl zijn. Ook de website is zoals je kan zien al volledig aangepast. 

Het logo en de huisstijl is op en top Oudenburgs. 
  • Wit en blauw als basiskleuren
De kleuren wit en blauw worden gebruikt in het wapenschild van het heraldisch wapen van Oudenburg. Het wit-blauw geschaakte schildje verschijnt vanaf de tweede helft van de 15e eeuw op de afbeeldingen van het wapen van Oudenburg en in de 18e eeuw ook op het stadszegel. 

  • Verbindende poort heeft verschillende betekenissen
De poort tussen de letters D en B staat symbool voor de verbindende functie van de stad. Allereerst verwijst het naar het Castellum met zijn drie toegangspoorten. Oudenburg ligt langs de belangrijke verbindingsweg naar het noorden dat gebruikt werd door de Romeinen. Ook de Abdijhoeve met zijn riante toegangspoort is alom gekend in de wijde omgeving. Maar Oudenburg is ook dé verbinding tussen de kust en het Hinterland en wil als verbindende stad werk maken van een Oudenburg voor iedereen.

  • Slogan: Altijd Beleving
Oudenburg kent een rijke geschiedenis, het is dan ook een van de oudste steden van ons land. Iets waar we met recht en reden fier op zijn. We bouwen ook verder aan een bloeiende toekomst zodat onze stad ook altijd kan blijven bestaan. Beleven start met leven, in een Oudenburg voor iedereen zorgen we ervoor dat iedereen kan leven in een veilige thuis, in een stad met sterke stadsdiensten. Maar we willen ook dat de mensen graag naar Oudenburg komen en er vol plezier vertoeven, dat er altijd iets te beleven valt. En dat, onderstrepen we vol enthousiasme.

Het nieuwe logo illustreert perfect de nieuwe wind die het stadsbestuur sinds begin 2019 door onze stad laat waaien. We zetten in op altijd beleving in een Oudenburg voor iedereen. De Romeinen wisten het honderden jaren geleden al, in Oudenburg moet je zijn. Dit gevoel willen we de komende jaren opnieuw aanwakkeren met behulp van ons logo en de huisstijl. We willen dat onze inwoners fier zijn op onze prachtige stad en dat het er aangenaam vertoeven is. Maar we willen evenzeer nieuwe bezoekers naar onze stad lokken.

Het nieuwe stadslogo is er gekomen nadat het stadsbestuur begin 2019 een wedstrijd heeft uitgeschreven waar verschillende grafische vormgevers aan deelgenomen hebben. De jury koos uiteindelijk voor dit ontwerp omdat dit het beste illustreert waar het stadsbestuur met de stad naartoe wilt gaan. Na onderhandelingen met de winnaar werd ook beslist om een volledige huisstijl rond het logo uit te bouwen.

Stad en OCMW Oudenburg communiceren vanaf nu ook als één organisatie. Het OCMW-logo zal gaandeweg uit het straatbeeld en de communicatiedragers verdwijnen. Maar dat heeft geen gevolgen voor Oudenburgnaars die sociale hulp nodig hebben. Integendeel, een verregaande integratie tussen de OCMW- en stadsdiensten moet leiden tot een betere en meer efficiënte dienstverlening op maat. Daar zal ook het nieuwe Sociaal Huis toe bijdragen!