Nieuw rekeningnummer gemeentebelasting

12 jul 2022
Onlangs werden de aanslagbiljetten voor de algemene gemeentebelasting op gezinnen verstuurd. De algemene gemeentebelasting is een jaarlijkse belasting, verschuldigd door elk gezin dat op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven is in de bevolkingsregisters van de gemeente als hebbende er zijn hoofdverblijfplaats. 

Op het aanslagbiljet staat een nieuw rekeningnummer (BE52 0910 2252 1409). Dit is wel degelijk het juiste rekeningnummer. Het gaat dus niet om fraude.

Heb je toch nog het oude rekeningnummer gebruikt bij jouw betaling? Geen probleem. Het oude nummer blijft nog eventjes actief.