Modder op de weg

9 sep 2016
modder

Tijdens de herfstmaanden breekt voor de land- en tuinbouwers een drukke periode aan. Heel wat gewassen worden geoogst en velden worden geploegd. Dit betekent een periode van hard werken voor de landbouwers, maar ook een periode van verhoogde verkeersonveiligheid op de wegen rond de boerderijen en de velden.

Tijdens het vervoer van de oogst is het natuurlijk onvermijdelijk dat modder, suikerbieten, maïs, aardappelen, enz. op de weg vallen. Het af- en aanrijden van de velden met landbouwvoertuigen laat ook heel wat moddersporen op de weg achter.

We vragen daarom met aandrang dat landbouwers of transporteurs hun verantwoordelijkheid opnemen tegenover de andere weggebruikers en er alles aan doen om de weg proper te houden. Er kunnen levensgevaarlijke verkeerssituaties ontstaan wanneer bij regen een besmeurd wegdek plotseling spiegelglad wordt. Deze toestand is niet altijd door de andere weggebruikers te voorzien. Wanneer het wegdek door het oogsten besmeurd wordt, moet het vuil verwijderd worden.

Info en tips voor weggebruikers en omwonenden

  • Het gebruik van landbouwmachines kan geluidshinder met zich meebrengen. Landbouwers die in een kort tijdsbestek hun oogst moeten binnenhalen kunnen tot laat in de avond doorwerken.
  • In september, oktober en november rijden er meer landbouwvoertuigen op de openbare weg dan anders. Hou rekening met het extra verkeer dat dit met zich meebrengt. Hoffelijkheid op de weg kan wonderen doen.
  • Hou tijdens de oogsttijd rekening met eventueel besmeurde wegen. Pas je snelheid aan! De kans bestaat dat boeren de weg aan het schoonmaken zijn. Rij de werkzaamheden slechts stapvoets voorbij.