Maatregelen aanhoudende droogte - update

1 aug 2018
UPDATE 31 augustus 2018
Het captatie- en recreatieverbod op het kanaal Gent-Oostende in de zone tussen de Sint-Jorisbrug in Beernem tot de Hoge Plassendalebrug in Oostende is ingetrokken. Uit de meest recente staalnames op verschillende locaties blijkt dat de waarden voor de blauwalgbacterie ver onder de norm liggen en een verbod is dus niet langer noodzakelijk. Het volledige politiebesluit vind je hieronder.

                                                                                     

UPDATE 23 augustus 2018
De gouverneur heft het verbod op kampvuren in West-Vlaanderen op, al blijft met vuur spelen steeds voorzichtigheid geboden. Ook het rookverbod dat van toepassing was door de droogte is niet langer van kracht. Het volledige politiebesluit vind je hieronder.

                                                                                      


UPDATE 2 augustus 2018
Vanaf donderdag 2 augustus 2018 worden de maatregelen wat versoepeld. Voortaan is de sproeiperiode vanaf 18 uur tot 10 uur. Het volledige politiebesluit vind je hieronder.

                                                                                      


UPDATE 20 juli 2018
Vanaf maandag 23 juli 2018 is het toegestaan om water op te nemen uit domein De Kluiten (langs de Zeeweg en de Oude Brugseweg) voor het drenken van vee en het beregenen van groenten. Land- en tuinbouwers kunnen zich wenden tot het toezichthoudende polderbestuur Middenkustpolder voor de praktische regeling op het nummer 059-27 84 77 of via info@middenkustpolder.be. Het volledige politiebesluit vind je hieronder.

                                                                                      

Gouverneur Decaluwé organiseerde een crisisoverleg om de ernst van de waterschaarste- en droogtetoestand in West-Vlaanderen in te schatten. De situatie is alarmerend: captatieverbod, gebruiksbeperking water en maatregelen brandgevaar van kracht!

Er viel sinds juni in West-Vlaanderen amper neerslag. De weersverwachting is dat de komende week de warmste week van de zomer wordt. De drinkwaterproductie komt in het gedrang. Het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig drooggelegd.

Voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod. De situatie wordt op de voet opgevolgd. Er is een informatiepunt beschikbaar op www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Op deze website is een overzicht opgenomen van alternatieve waterbronnen.

De verziltingsproblematiek neemt toe. De situatie is nog niet zo dramatisch als vorig jaar. De kwaliteit van het oppervlaktewater vormt een aandachtspunt. Als deze kwaliteit nog verder daalt, is het niet langer geschikt als drinkwater voor vee en voor beregening van bepaalde gewassen.

Verder komt de drinkwaterproductie in het gedrang. We bevinden ons net in de piek van het toeristisch seizoen waarin het drinkwaterverbruik verdubbelt.

Zorg dragen voor ons water vergt een collectieve inspanning. Er is daarom onmiddellijk een gebruiksbeperking van kracht. We willen het water ook slimmer inzetten. Op de warmste momenten van de dag is er meer verdamping. Het sproeien van grasperken, gazons, sportvelden en het beregenen van gewassen is daarom enkel nog toegelaten tussen 20 en 8 uur. 

De aanhoudende droogte zorgt ook voor brandgevaar. In alle natuurdomeinen van West-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een rook- en vuurverbod.