Ligplaats voor een woonboot aan Plassendale

21 apr 2023
Het wonen op het water heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De aantrekkingskracht van deze nieuwe woonvorm spreekt tal van mensen aan. Hierdoor zijn beschikbare plaatsen om langdurig aan te meren erg schaars. In de meeste steden en regio’s zijn geen vrije ligplaatsen beschikbaar. De Vlaamse Waterweg nv startte onlangs met de vermarkting van de derde ligplaats aan Plassendale. 

De langdurige ligplaats voor een woonvaartuig is gelegen op de linkeroever van het kanaal Gent-Oostende, Vaartdijk Zuid, bij benadering 150 meter stroomopwaarts van ’t Spaans Tolhuis te 8940 Oudenburg. De concessie voor deze ligplaats voor een woonvaartuig wordt toegewezen op basis van een online biedingsprocedure onder gesloten omslag. De minimale bieding voor deze ligplaats bedraagt 3.900 euro (incl. BTW). De bieding per hoger opbod wordt afgesloten op 30 juni 2023 om 12 uur.

Naast de hotelboot en de museumboot is er nu dus nog plaats voor een derde woonboot. Deze derde ligplaats is bestemd voor woonvaartuigen. Conform het aanmeerplan moet het woonvaartuig voor deze ligplaats aan de afmetingen voldoen van een spits. Dit betekent een lengte hebben van minimum 38 m en maximum 45 m en een breedte van maximum 5,10 m. Kleinere vaartuigen worden op deze ligplaats niet toegelaten. De bewoner of de  concessionaris of de feitelijke gebruiker van het woonvaartuig moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de stad, met domicilie op adres waar de ligplaats zich bevindt.