Kandidaten projectontwikkeling sociaal huis gezocht!

30 mrt 2020
Oproep tot kandidaten: projectontwikkeling met design en build van een sociaal huis voor OCMW Oudenburg

Het huidige gebouw waar de sociale dienst en de ondersteunende diensten gevestigd zijn, is te krap geworden. Daarnaast is het gebouw verouderd en voldoet het niet meer aan de hedendaagse normen. Er is dringend nood aan uitbreiding en renovatie. Hiervoor wenst het OCMW een beroep te doen op een private ontwikkelaar om op de plaats van deze aftandse woning (en van de bijhorende parking en bergplaatsen) in het kader van een publiek-private samenwerking een nieuw sociaal huis te bouwen. 
 
Er zal worden gewerkt met het verlenen van een opstalrecht aan een projectontwikkelaar. Op de gelijkvloerse verdieping krijgen de sociale dienst en aanverwante diensten moderne infrastructuur, die de projectontwikkelaar bouwt volgens een procedure van design en build. De koopappartementen worden erboven gebouwd en dienen het totale bouwproject te financieren. Het is de bedoeling dat de projectontwikkelaar alle kosten voor de bouw van het Sociaal Huis draagt behoudens de kosten voor de inrichting (los meubilair). In ruil hiervoor krijgt de projectontwikkelaar de grondwaarden van de bovengelegen appartementen. 
 
De procedure zal verlopen volgens de mededingingsprocedure met onderhandeling, in twee stappen. In een eerste fase (huidige fase) is er enkel een oproep om kandidaatstellingen in te dienen. In de tweede fase van de procedure zal aan de geselecteerde kandidaten een bijzonder bestek worden gestuurd en zullen zij worden verzocht hierop een offerte in te dienen en hun project te presenteren.
 
De kandidaten dienen hun aanvraag tot deelneming te bezorgen uiterlijk op 15 mei 2020 om 11 uur. Deze aanvragen mogen alleen verstuurd worden via de e-Procurementwebsite. 
 
 
De bekendmaking kan tevens teruggevonden worden op de website van public procurement (via de applicatie e-Notification) via de zoekfunctie. 
 
Op de website van public procurement zijn handleidingen te vinden voor eventuele kandidaten: