Inzameling matrassen op recyclagepark

21 jan 2021
Sinds 1 januari 2021 kan je oude matrassen gratis inleveren op het recyclagepark. Kan je nog wachten met de inlevering? Dan wacht je best tot na 1 juli 2021, want dan worden de matrassen ook overal gerecycleerd.

Stap in de goede richting

Sinds 1 januari 2021 moeten producenten betalen voor de inzameling en verwerking van afgedankte matrassen. Die producentenverantwoordelijkheid is een erg belangrijke stap in de goede richting. Op deze manier worden producenten 100% verantwoordelijk voor hun producten zodra die afval worden en lokale besturen ontvangen vanaf 1 januari 2021 een vergoeding van producenten. Het betekent ook dat consumenten vanaf dan een milieubijdrage moeten betalen bij de aankoop van een nieuwe matras.

Overgangsperiode tijdens eerste helft 2021

De eerste helft van 2021 is een overgangsperiode: mensen kunnen hun afgedankte matrassen al gratis deponeren op het recyclagepark maar ze kunnen nog bij het grofvuil terecht komen. Dan worden ze verwerkt in een verbrandingsinstallatie met energierecuperatie. Ten laatste vanaf juli 2021 worden de matrassen selectief ingezameld: ze belanden dan in een aparte container en worden ontmanteld en gedeeltelijk gerecycleerd.

Dat laatste is het doel. Iedereen kan zijn matras gratis kwijt vanaf 2021. Maar als je de plaats hebt om ze nog even te bewaren en je recyclage belangrijk vindt, dan breng je ze best vanaf juli 2021!

Ook verkopers nemen matrassen terug

Door de producentenverantwoordelijkheid spelen ook verkopers van matrassen een rol bij de inzameling van afgedankte matrassen. Een lijst van winkels die vrijwillig oude matrassen inzamelen bij de aankoop van een nieuwe matras kan je weldra terugvinden op www.valumat.be.