Inventaris bouwkundig erfgoed provincie West-Vlaanderen

30 mrt 2023
  Facebook  Twitter  Email  Print
Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen.

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina: 
https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer in ons kantoor in Brugge. In het Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge (Sint-Michiels), ben je welkom na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2023 aan het agentschap Onroerend Erfgoed. 
Dat kan op drie manieren:
  • Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/vaststelling-west-vlaanderen
  • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
  • Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brugge: Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels). Opgelet! Onze kantoren zijn enkel toegankelijk na afspraak op 050-24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be