Infovergadering verkaveling Oude Brugseweg

30 jun 2022
  Facebook  Twitter  Email  Print
Op dinsdag 12 juli 2022 om 18 uur vindt een informatievergadering plaats over de verkaveling die door de firma Danneels in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij WoonWel ontwikkeld wordt in de Oude Brugseweg. De vergadering gaat door in de polyvalente zaal van VBS De Tandem (Brugsesteenweg 91). 

Deze vergadering is in eerste instantie bestemd voor de inwoners van het projectgebied (begrensd door de Oude Brugseweg, Zeeweg, Roggestraat, Gerststraat, Haverstraat, Pastoriestraat en Brugsesteenweg). Daarnaast zijn ook andere geïnteresseerde inwoners welkom om de informatievergadering bij te wonen.
 
Er dient op voorhand ingeschreven te worden via secretariaat@oudenburg.be (met opgave van het aantal personen).