Infomoment RUP ‘De Kei’

27 jan 2020
  Facebook  Twitter  Email  Print
Het stadsbestuur van Oudenburg wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de zone begrensd door de Keiweg, Zandvoordsestraat, Kasteeldreef en Goedeboterstraat, als uitvoering van de visie in het GRS Oudenburg. 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Het RUP vervangt de geldende bestemmingen en voorschriften van vroegere plannen.

Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo’n wijziging wel verantwoord is, de bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Elke eigenaar of betrokkene zal ruim de tijd krijgen om zich te informeren en om zijn stem te laten horen. 

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een eerste infomoment over de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘De Kei’. Op 6 februari 2020 vindt een infomarkt plaats in de raadzaal van het stadhuis, Weststraat 24, 1ste verdieping. Iedereen is welkom, doorlopend tussen 16.30 en 19 uur. 

Met dit infomoment wenst het stadsbestuur de procedure toe te lichten en hopen we interessante suggesties en opmerkingen te mogen ontvangen tijdens de voorbereidende fase.