Infomarkt voor Masterplan Oudenburg

8 apr 2022
De provincie West-Vlaanderen, Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en stad Oudenburg zijn samen met het studiebureau BUUR aan de slag gegaan om een pakket duurzame oplossingen voor te stellen in een masterplan voor het hart van Oudenburg (’t Steedje). Deze samenwerking kadert binnen het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma T.OP Kustzone.

Centraal stond de onderzoeksvraag hoe ’t Steedje zich verder kon ontwikkelen met aandacht voor de rijke geschiedenis van Oudenburg? Aspecten zoals de stedelijke ontwikkeling, verkeersveiligheid en een groene omgeving werden onder de loep genomen. Waar en hoe krijgen bijkomende woningen, voorzieningen en handel een plaats? Hoe kunnen we deze ook met de fiets of te voet op een veilige manier bereiken en is het aangenaam vertoeven in het centrum? Waar is er ruimte voor meer groen en waterbuffering? 

Na alle verkennende gesprekken met inwoners en betrokken actoren - een snuffeldag, de debatdag, de ontwerpdriedaagse en het publieksmoment in februari - ging het ontwerpteam verder aan de slag met ontwerpend onderzoek om te komen tot een finaal masterplan voor ’t Steedje.

Graag stellen de ontwerpers en het bestuur hun visie op het masterplan voor tijdens een infomarkt op dinsdag 19 april 2022, tussen 16.30 en 19.30 uur in het Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk (Ettelgemsestraat 24).

De infomarkt heeft tot doel om de inwoners kennis te laten maken met de resultaten van het ontwerpproces en een toekomstplan voor het centrum van Oudenburg. Aan de hand van plannen, tekeningen, een maquette en referentiebeelden worden een visie en mogelijke oplossingen voor de ruimtelijke uitdagingen voor ’t Steedje voorgesteld.