Hulp bij invullen belastingaangifte

24 mei 2022
Op donderdag 2 juni 2022 kan je in LDC Biezenbilk terecht voor hulp bij het invullen van je belastingaangifte. Het is niet voor iedereen even evident om een belastingaangifte zelf in te vullen. Daarom organiseren we een zitdag voor inwoners die hulp of advies nodig hebben.

Medewerkers van de FOD Financiën helpen je na afspraak met het invullen van jouw aangifte. Dankzij het werken op afspraak blijven de wachtrijen tot een minimum beperkt om zo iedereen efficiënt te kunnen helpen. Een afspraak maken voor de zitdag kan op het nummer 059-40 19 95 of aan het onthaal van LDC Biezenbilk. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is beperkt.

Als je wenst langs te komen met meerdere aangiften is dat mogelijk maar dan moet je meerdere afspraken maken. Een afspraak kan je laten inplannen in de voor- of namiddag afhankelijk van de beschikbaarheid. We voorzien 12 minuten per afspraak.

Denk er aan om de dag zelf de nodige documenten mee te brengen, zoals loonfiches, attesten van leningen, levensverzekeringen, pensioensparen, energiebesparende investeringen en onderhoudsgelden. Ook als je geen papieren aangifte hebt ontvangen, kan je geholpen worden bij het invullen. Breng in elk geval je identiteitskaart en pincode mee!

Kom je voor iemand anders? Breng dan ook (een kopie van) zijn of haar identiteitskaart en een volmacht mee. Bij een gezamenlijke aangifte (bv. gehuwden) breng je alle identiteitskaarten en pincodes mee.

Kan je je niet vrijmaken op 2 juni, maar heb je toch hulp nodig bij het invullen van uw belastingbrief? Dan kan je elke werkdag van 9 tot 17 uur telefonisch terecht bij het Contact Center van de FOD Financiën op het telefoonnummer dat op jouw aangifte staat.