Huis van het Kind ondersteunt Oudenburgse gezinnen

20 jul 2020
Het Huis van het Kind zet de deuren open voor alle (kwetsbare) gezinnen in Oudenburg. We willen er alles aan doen om kinderen – en de gezinnen waarin ze opgroeien – alle kansen te bieden. Door de coronacrisis is het voor velen nog moeilijker. Daarom bieden we vanuit het Huis van het Kind extra ondersteuning bij de aanvraagprocedure over de twee maatregelen die genomen werden door de Vlaamse Regering.

De twee maatregelen zijn

  • COVID19-toeslag voor kwetsbare gezinnen
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen via het Groeipakket. Elke gezin van wie het inkomen minstens 10% daalde tot onder de grens van 2.213,30 euro (bruto belastbaar) per maand, komt in aanmerking. De toeslag bedraagt 120,00 euro per kind. De COVID19-toeslag kan worden aangevraagd tot en met 31 oktober. Gezinnen kunnen hun aanvraag doen via www.myfamily.be/covid-19-toeslag of via het Huis van het Kind Oudenburg. Meer info op www.groeipakket.be/nl/COVID19#Covid19wieaanvragen

  • Versnelde sociale toeslag voor wie leefloon krijgt
Krijgt een ouder een leefloon, bijvoorbeeld. door de coronacrisis, maar ontvangt hij of zij nog geen sociale toeslag? Dan kan deze toeslag versneld uitbetaald worden. Hiervoor kan men contact opnemen met het OCMW die het leefloon uitbetaald of met het Huis van het Kind Oudenburg. 

Wie vragen heeft of hulp wenst bij die aanvraag kan beroep doen op het Huis van het Kind op het nummer 059-34 02 26 of via huisvanhetkind@oudenburg.be.