GRUP Kustpolders

15 jul 2019

Op 3 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’ voorlopig vastgesteld. De Vlaamse Regering engageert zich hiermee om bestemmingswijzigingen en aanpassingen van de stedenbouwkundige voorschriften door te voeren.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing over het plan nemen na een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek loopt van 16 juli tot en met 13 september 2019. De bevolking wordt uitgenodigd haar inspraakreacties over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te geven. Iedereen kan deelnemen.

Je kan het dossier inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening tijdens de openingsuren (De Groote Poorte, Weststraat 33) of downloaden via www.omgevingvlaanderen.be.

Er wordt een infomarkt georganiseerd op maandag 26 augustus 2019, doorlopend van 18 tot 21 uur in cultuurcomplex ispo facto (Marktstraat 25).

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 13 september 2019 via www.omgevingvlaanderen.be.

Reageren kan ook per brief tegen ontvangstbewijs in het stadhuis of aan het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.