Groot Buurtenonderzoek

9 sep 2016
Leefstraat-Gent-C-Lab-van-Troje
De meeste mensen vinden de omgeving waarin ze wonen belangrijk. Nette en veilige straten, een stukje groen in de buurt, speelruimte voor kinderen en een goed contact met de buren dragen bij tot de leefkwaliteit van een buurt.
 
Met het Groot Buurtenonderzoek doet Infopunt Publieke Ruimte research naar de manier waarop burgers hun buurt ervaren en in welke mate ze erbij betrokken zijn. Via een bevraging in alle Vlaamse steden en gemeenten kunnen individuele burgers, buurtverenigingen, wijkcomités, ... hun mening geven over de buurt waarin ze wonen. Het Groot Buurtenonderzoek peilt ook naar de werking en activiteiten van kleine, plaatselijke burgerinitiatieven en buurtverenigingen. 
 
De resultaten van het onderzoek geven steden en gemeenten waardevolle informatie over de behoeften en bekommernissen op buurtniveau. Op die manier komen gemeentebesturen te weten wat de kansen, behoeften en knelpunten op buurtniveau zijn zodat hier rekening mee kan gehouden worden in het toekomstig beleid. Bovendien geven de resultaten van het onderzoek inzicht in de algemene tendensen op Vlaams niveau. In het najaar van 2016 maakt Infopunt Publieke Ruimte de resultaten van het Buurtenonderzoek bekend.

Het Groot Buurtenonderzoek kan je nog tot 15 oktober 2016 online invullen via www.buurtenonderzoek.be.