Geplande werken

3 jul 2019

De Noordstraat, die Westkerke met de Keiweg en de vaart verbindt, wordt momenteel vaak gebruikt als vluchtweg. Het stadsbestuur wil de verkeersveiligheid aanpakken door de snelheid er te beperken tot 50 km per uur en aangepaste signalisatie aan te brengen. Er zullen geen verkeersremmers geplaatst worden aangezien heel wat landbouwvoertuigen deze weg gebruiken. Het is de bedoeling om de straat optisch te versmallen aan de hand van belijning. Deze werken zullen uitgevoerd worden op donderdag 4 juli 2019. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Houd wel rekening met eventuele hinder.

Terzelfdertijd worden de parkeerstroken in bepaalde straten van nieuwe belijning voorzien. Hierdoor is er een parkeerverbod van 7 tot 12 uur langs beide zijden:

  • in de Ettelgemsestraat vanaf het kruispunt met de Karpelhofstraat tot aan de Bekestraat;
  • in de Zandvoordsestraat vanaf de Zandvoordebrug tot aan de Bredeweghe;
  • en in de Blekerijstraat.