Gaslek in Oudenburg

16 okt 2018

Op dinsdag 16 oktober 2018 werd omstreeks 8.30 uur ter hoogte van de Hoogstraat 17 (bibliotheek) een gaslek vastgesteld onder het voetpad. Oorzaak hiervan bleek een kortsluiting op een voedingskabel van de openbare verlichting. De hulpdiensten werden verwittigd.

De Hoogstraat werd ontruimd. In eerste instantie werden de kinderen van de vrije basisschool Heilige Familie en de kinderopvang ‘Oogappeltjes’ overgebracht naar sporthal Ter Beke. Omdat er gevaar voor ontploffing bleek – gas in combinatie met een kortsluiting – beslisten de hulpdiensten in een latere fase om de perimeter uit te breiden. Het gemeentelijk noodplan werd afgekondigd en het gemeentelijke crisiscentrum werd opgericht in cultuurcentrum ipso facto. De inwoners van de ruimere omgeving van het Steedje werden bijkomend geëvacueerd. Die uitbreiding had ook gevolgen voor de schoolkinderen van de Arnoldusschool en het kinderdagverblijf.  Zij werden overgebracht naar Facq Claeys-Verhelst en dierenkliniek Causus in de Stationsstraat. In totaal werden te voet en met opgevorderde bussen van De Lijn en Keolis bijna 700 mensen geëvacueerd, waarvan 270 kinderen. De geëvacueerden werden voorzien van drank, voedsel en indien nodig ook van medische en psychologische bijstand. Bijna 100 hulpverleners werden bij de operatie ingeschakeld.

Er werd een sms verstuurd via Be-Alert naar de bewoners binnen de gevarenzone. Hiermee bereikten we een 36-tal geregistreerde personen. Wil je in de toekomst ook verwittigd worden via Be-Alert, schrijf je dan in op www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen opgeven zoals woonplaats, werkplaats, school van de kinderen, … Ben je al ingeschreven, controleer dan zeker nog eens jouw instellingen.

Omstreeks 13 uur slaagde Infrax er in om het gaslek te dichten. Alle gevaar was daardoor geweken. Elke bewoner kon terug huiswaarts keren. Ondertussen werden alle gebouwen opnieuw van elektriciteit voorzien behalve de bibliotheek. Deze blijft nog enige tijd gesloten.

In de vooravond werd een klein lek op de gemaakte dichting gedetecteerd. Er was geen reden om tot evacuatie over te gaan.

Wie schade geleden heeft door de elektriciteitsuitval kan hiervoor contact opnemen met Infrax via schadebeheer.torhout@infrax.be of via 050-44 78 45 (Angelique Vanstaen) van Fluvius/Infrax.

Voor algemene vragen over het gaslek kan je terecht op het stedelijk infonummer 059-56 84 45 of vianoodplanning@oudenburg.be.

 

Onze dank gaat uit naar alle betrokken hulpverleners, de technici, de collega’s van de noodplanning en van de psycho-sociale hulpverlening van de stad Gistel, het OCMW voor de catering, Facq-Claeys-Verhelst en dierenkliniek Causus voor de warme opvang van de geëvacueerden en de eigen stadsdiensten.