Extra opvang voor verlengde kerstvakantie

10 dec 2021
Op basis van de beslissingen van het Overlegcomité van vrijdag 3 december 2021 en met het bijzondere doel om de viruscirculatie te reduceren, wordt aan de ouders gevraagd om de kinderen tijdens deze periode week maximaal thuis op te vangen. 

Wij beseffen evenwel dat er steeds een groep ouders is die onmogelijk zelf opvang voor hun kinderen kan voorzien. Zeker in de zorg zijn alle beschikbare handen nodig, maar ook in andere jobs is men soms onmisbaar. Daarom heeft het stadsbestuur beslist om het team van ZOO BKO  in te schakelen om noodopvang te voorzien.

Wie kan er gebruik maken van de noodopvang?

We willen eerst en vooral benadrukken dat deze noodopvang moet worden beschouwd als een uitzondering. Gezien de hoge circulatie van het virus binnen de groep kinderen van deze leeftijdscategorie en de hoge uitval wegens ziekte of quarantaine, blijven we er op rekenen dat de ouders zoveel als mogelijk zelf oplossingen zoeken. 

Er zal daarom enkel van de opvang gebruik gemaakt kunnen worden als een geldig werkattest voor elke ouder kan worden voorgelegd. Je hoeft deze niet op voorhand door te mailen, maar brengt deze mee naar de opvang. Zonder geldig attest zal er geen gebruik kunnen worden gemaakt van de noodopvang.

Hoe zal de inschrijving verlopen?

De scholen krijgen de opdracht om die noodopvang in kaart te brengen door middel van een bevraging van de ouders. Deze bevraging wordt op heel korte termijn opgestart. Op basis van deze bevraging  wordt gekeken om de noodopvang te organiseren in de buitenschoolse opvang. De deadline voor inschrijving is woensdag 15 december 2021 om 18 uur

Wanneer zal er noodopvang worden aangeboden?

Er wordt opvang aangeboden van maandag 20 december tot en met vrijdag 24 december 2021. Dit telkens van 6.30 tot 19 uur, behalve op vrijdag: dan wordt gesloten om 17 uur.

Gelieve bij de inschrijving ook de start- en einduren van de nodige opvang door te geven. Dit draagt bij tot een efficiënte organisatie van de opvang.

Bijkomende richtlijnen en informatie

Belangrijk is dat, als jouw kind in quarantaine werd geplaatst door bijvoorbeeld de sluiting van de klas die ook nog verder loopt in de week van 20 december 2021,  of een hoogrisico-contact heeft gehad, jouw kind niet opgevangen kan worden in de noodopvang. Hetzelfde geldt als jouw kind ziek is. We rekenen hiervoor op jouw medewerking, in het belang van iedereen.

Op basis van de inschrijvingen zullen de betrokken ouders zo snel mogelijk worden ingelicht over hoe de noodopvang er zal uitzien en op welke locatie deze zal worden georganiseerd.

Wat de reguliere kerstvakantie betreft moeten we nog even de maatregelen afwachten die daarvoor van kracht zullen zijn.

Wij willen onze inwoners alvast bedanken om samen met ons deze inspanning voor opvang voor de kinderen te leveren. 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij de coördinator van Zoo BKO op het nummer 059-56 84 44 (dagelijks bereikbaar tussen 6.30 en 19 uur) of via ibo@oudenburg.be.