Eerste hondenlosloopweide geopend

22 jun 2020
Op de toeristische site Plassendale werd op maandag 22 juni 2020 de eerste hondenlosloopweide van Oudenburg geopend. Op de volledig afgesloten site kunnen honden en hun baasjes in een groene omgeving ravotten. De grond is eigendom van de Vlaamse Waterweg, de stad Oudenburg staat in voor het onderhoud ervan.

Oudenburg is een stad voor iedereen, ook voor de dieren en in dit geval zeker en vast voor honden en hun baasjes. Voor de vele dierenliefhebbers in onze stad werd een hondenloopweide ingericht. Het gaat om een afgesloten locatie aan het sluizencomplex van Plassendale waar hondeneigenaars hun hond(en) vrij kunnen laten rondrennen. Uiteraard is een hondenloopweide geen hondentoilet daarom werden de nodige maatregelen voorzien. Er werd een sensibiliserend bord geplaatst met heel wat info en een vuilbak om hondenpoep in te deponeren. Naast een propere site moet het ook een veilige plaats zijn. Heel het terrein is afgesloten met hekkens en kan bereikt worden via een poort die automatisch weer sluit.

De keuze voor de allereerste Oudenburgse hondenlosloopweide viel op het braakliggend stuk grond van de Vlaamse Waterweg aan het sluizencomplex van Plassendale. Na enkele constructieve gesprekken werd de overeenkomst gemaakt dat de stad de site mag gebruiken en zal instaan voor het goede onderhoud ervan. Daarom zijn er twee peters aangeduid die zullen waken over de netheid van de site. 
Eerste hondenlosloopweide geopend