Doe mee aan de grote lenteschoonmaak!

6 mrt 2017

Iedereen heeft een hekel aan zwerfvuil. Daarom lanceert het stadsbestuur in samenwerking met Indevuilbak, een Vlaams initiatief van de OVAM en Fost Plus, een heuse opruimactie om de straten en pleinen van Oudenburg zwerfvuilvrij te houden. Op zaterdag 18 maart 2017 worden manuele opruimacties georganiseerd in de verschillende deelgemeenten. Het is de bedoeling om de inwoners ervan bewust te maken dat plastiek en rommel niet thuishoren langs de straten en het openbaar domein van de stad. Het stadsbestuur doet dan ook een warme oproep aan de bevolking, de scholen, de jeugdbewegingen, sportclubs … om mee te helpen tijdens de zwerfvuilactiedag. Via de website www.indevuilbak.be kan iedere deelnemer of groep zich een eigen stukje grond toe-eigenen om zwerfvuilvrij te houden en om de actie aan te kondigen. Voor praktische afspraken, bevestiging van deelname en het ontlenen van materiaal kan je contact opnemen met de milieudienst op het nummer 059-56 84 56 of via milieu@oudenburg.be.

Tip! Werkgroep Kern Ettelgem doet elk jaar mee en organiseert op zaterdag 18 maart 2017 een opruimactie in Ettelgem. Iedereen is welkom om 9 uur aan het Essenthoplein!

Subsidie

Wie een actie doet, kan bovendien een subsidie aanvragen. De omgevingssubsidie kan verleend worden voor het organiseren en uitvoeren van lokale zwerfvuilopruimacties, het onderhouden van lokale wegbermen en het onderhouden van lokale trage wegen op het Oudenburgse grondgebied. Zowel collectieve als individuele initiatieven komen in aanmerking. Om een subsidie te kunnen krijgen moet een projectvoorstel ingediend worden. Dit voorstel geldt meteen als subsidieaanvraag. Meer informatie vind je hier.