Digitaal infomoment werken Aquafin herbekijken

5 dec 2022
Op dinsdag 13 december 2022 organiseert de stad Oudenburg een digitale infovergadering voor de inwoners van de Zandvoordsestraat en aangelanden. Na de kerstvakantie start de volgende fase van het Aquafinproject waarbij het kruispunt van de Zandvoordebrug tot eind maart wordt afgesloten.

Vanaf 9 januari zal het kruispunt van de Zandvoordebrug (Zandvoordsestraat-Vaartstraat-Keiweg-Polder) onderbroken worden, dit in het kader van de volgende fase van de Aquafinwerken. Verwacht wordt dat het kruispunt tot eind maart zal afgesloten zijn. Gedurende deze werken zullen auto’s en vrachtverkeer een omweg dienen te volgen. Voetgangers en fietsers zullen wel nog beperkt kunnen passeren.

Net zoals de andere fases in deze grote infrastructuurwerken beperken we deze ingreep in de tijd om zo de hinder voor de omwonenden en passanten tot een minimum te herleiden. De Zandvoordebrug is echter één van de belangrijkste mobiliteitsknooppunten in onze stad, we zijn er ons dan ook van bewust dat dit wat ongemakken met zich mee zal brengen.

Daarom organiseert de stad op dinsdag 13 december 2022 om 18.30 uur een digitale infovergadering voor alle geïnteresseerden.

Tijdens de sessie zal toelichting bij de werken en de omleidingen gegeven worden en zal er ruimte zijn voor vragen. De infosessie wordt ook opgenomen en online ter beschikking gesteld voor de personen die zich niet kunnen vrijmaken. Vragen mogen ook voor- en achteraf bezorgd worden via burgemeester@oudenburg.be.
 
Heb je de vergadering niet kunnen volgen? Dan kan je deze via onderstaande link herbekijken!

Infomoment herbekijken