Coronavirus: impact op de paasvakantie

28 mrt 2020
  Facebook  Twitter  Email  Print
De speelpleinwerking, alle kampen en andere activiteiten die georganiseerd worden in de paasvakantie 2020 worden geannuleerd omwille van het coronavirus.

Concreet gaat het om:
 • Speelpleinwerking inclusief de geplande activiteiten
 • SWAP-werking, inclusief alle uitstappen
 • Alle sportkampen (kleutersportkamp, specialisatiekampen)
 • Initiatie 'Kijk ik fiets'
 • Creakamp 'Kunstkrakers'
 • FilmOrama (Dumbo, Missing Link)
Alle kinderen die reeds ingeschreven waren voor één of meerdere kampen krijgen hun inschrijvingsgeld terugbetaald.

Ook de reguliere buitenschoolse kinderopvang in de paasvakantie gaat niet door. Dit betekent dat alle reservaties van kinderen die reeds ingeschreven zijn voor de buitenschoolse kinderopvang tijdens de paasvakantie worden geannuleerd.

Noodopvang

Er wordt via Buitenschoolse Kinderopvang De Kikker wel noodopvang voorzien in de paasvakantie (niet in het weekend en op paasmaandag). We doen echter een oproep aan alle ouders om hun kinderen zo veel als mogelijk thuis op te vangen.

Bij deze opvang houden we ons aan de richtlijnen van de hogere overheid en voorzien we noodopvang voor kinderen van ouders die werken in een cruciale sector (bvb. zorgsector, voedingssector) en kinderen uit kwetsbare gezinnen. 

De basisprincipes blijven gelden.
 • Kinderen worden maximaal thuis opgevangen, ook tijdens de paasvakantie.
 • Zieke kinderen blijven thuis.
Het personeel van De Kikker staat gedurende de volledige dag in voor de opvang, maar niet alle opvang gaat - zoals ook afgelopen weken het geval was - door in De Kikker zelf. We dienen volgens de richtlijnen immers kinderen uit de verschillende scholen zo veel als mogelijk gescheiden op te vangen (in aparte contactbubbels).
 
Dit betekent concreet:
 • voor kinderen uit VBS H. Familie Oudenburg: opvang in hoofdgebouw De Kikker;
 • voor kinderen uit VBS H. Familie Ettelgem: opvang in containerunits De Kikker;
 • voor kinderen uit VBS De Tandem Roksem/Westkerke: opvang in VBS De Tandem Westkerke;
 • voor kinderen uit BSGO Arnoldus: opvang in BSGO Arnoldus.
Kinderen uit niet-Oudenburgse scholen, bijvoorbeeld uit het buitengewoon onderwijs in een andere gemeente, die tot nu toe ook in de school werden opgevangen, gaan verder naar de opvang die in of voor die scholen wordt uitgebouwd.

Facturatie van deze opvang zal dan achteraf via De Kikker gebeuren, volgens de geldende tarieven.
Meen je in aanmerking te komen voor deze opvang, stuur dan je aanvraag door naar ibo@oudenburg.be tegen dinsdag 31 maart 2020.
Vermeld in je mail waarom je meent in aanmerking te komen en noteer duidelijk op welke dagen (juiste data) je opvang nodig hebt, alsook de nodige opvanguren.
Je krijgt achteraf een antwoord terug of je kind al dan niet kan komen naar de opvang georganiseerd door de stad. We geven je dan ook nog alle nodige praktische informatie mee (wat brengt je kind mee, contactgegevens, …).

Let op! De crèches blijven wel open. Je neemt echter best contact op met je eigen crèche om na te gaan of ze al dan niet open zijn.