Corona-maatregelen verlengd tot 19 april

27 mrt 2020
De Nationale Veiligheidsraad besliste op vrijdag 27 maart 2020 om alle bestaande coronamaatregelen te verlengen tot en met zondag 19 april 2020. Dit is het einde van de paasvakantie. Mogelijk volgt nadien opnieuw een verlenging met twee weken, tot en met zondag 3 mei 2020. 

Aan de inhoud van de huidige maatregelen verandert er niets. Wel wordt er strenger toegezien op het naleven van de huidige regels. We zetten de belangrijkste maatregelen nog eens op een rij.
 • Alleen essentiële verplaatsingen mogen nog gemaakt worden. Het samenscholingsverbod blijft gelden.
 • De sluitingsmaatregelen voor alle winkels blijven gelden, inclusief de toegestane uitzonderingen. Ook de regels voor de supermarkten blijven behouden.
 • De regels omtrent beweging in de buitenlucht (fietsen en wandelen) veranderen niet.
 • Voor het niet-naleven van de federale richtlijnen zijn politionele sancties mogelijk.
Toch kwamen er ook een paar verduidelijkingen.
 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in parken gaan zitten bijvoorbeeld).
 • De zogenaamde lockdown parties die sommige mensen organiseren, zetten al onze inspanningen op het spel en blijven een probleem met belangrijke gevolgen voor de gezondheid, zoals blijkt uit de feiten. Die feestjes blijven uiteraard verboden.
 • Wat de scholen betreft, en vooral hun werking tijdens de paasvakantie:
  • De regels blijven dezelfde. Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn.
  • Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd, onder de volgende voorwaarden:
   • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
   • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest. 
   BKO De kikker zal mee instaan voor de noodopvang tijdens de paasvakantie. 
 
Alle lokale info vind je op www.oudenburg.be/corona.
Voor de federale richtlijnen surf je naar www.info-coronavirus.be/nl/.